Alles wat u moet weten over de scootmobielverzekering

Bent u in het bezit van een scootmobiel? Dan moet deze verzekerd worden. Die verzekeringsplicht is vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Een scootmobiel is namelijk net als bijvoorbeeld een auto of een bromfiets, een motorrijtuig volgens de definitie van de WAM. Sluit dus voordat u met de scootmobiel op pad gaat een verzekering af voor uw scootmobiel. Een scootmobielverzekering is opgebouwd uit diverse onderdelen.

De WA verzekering
De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is het verplichte deel van uw scootmobielverzekering. Deze verzekering keert uit in het geval er door uw schuld schade ontstaat aan andere mensen of hun spullen. Deze verzekering kent hoge verzekerde bedragen: namelijk € 6.100.000,- letstelschade en € 2.500.000,- voor materiële schade (zaken van anderen). Dat zijn hoge bedragen, maar de schadebedragen kunnen dan ook heel hoog zijn. Dit geeft ook direct het belang van een scootmobielverzekering aan. U kunt dan ook een boete krijgen als uw scootmobiel niet verzekerd is.

De Casco verzekering
Met de cascoverzekering van uw scootmobielverzekering verzekert u de schade aan uw scootmobiel zelf. Dit kan een schade zijn als gevolg van een aanrijding met een vast object, bijvoorbeeld een muur of een paaltje, maar ook diefstal is hiermee verzekerd. De premie voor de cascoverzekering wordt bepaald aan de hand van de nieuwwaarde van uw scootmobiel. Sommige verzekeraars bieden voor wat oudere scootmobielen met een lage waarde een beperkt-cascoverzekering. Hiermee bent u dan niet verzekerd voor aanrijdingschade, maar wel voor bijvoorbeeld diefstal.

Hulpverlening
Hulpverlening is bij enkele scootmobielverzekeringen meeverzekerd als u een cascoverzekering heeft. Dit is in ieder geval gratis meeverzekerd bij de scootmobielverzekering van ENRA. Dit is een belangrijke dekking, want stel dat u onderweg door pech niet meer verder kunt, dan kunt u een beroep doen op de pechhulpdienst. Ook bij een ongeval heeft u recht op hulpverlening en kunt u een beroep doen op deze dekking.

Verhaalsrechtsbijstand
De verhaalsbijstand verzekering is een aanvullende dekking die u kunt kiezen of die gratis meeverzekerd is, zoals bij ENRA het geval is. Met deze verzekering probeert de verzekeraar de schade te verhalen die u heeft ondervonden als gevolg van een ongeval.

Looptijd van de scootmobielverzekering
De looptijd van een scootmobielverzekering loopt van 1 mei t/m 30 april van het jaar daarop. Als de verzekering eerder of later start dan 1 mei dan wordt de premie evenredig verrekend over de periode waarop de verzekering nog niet bestond.

Verzekeringssticker
U krijgt in tegenstelling tot een auto, geen kentekenplaat voor uw scootmobiel. U krijgt van de verzekeraar waar uw verzekering ondergebracht wordt een verzekeringssticker. Deze sticker moet achterop uw scootmobiel geplakt worden. Hierop staat het verzekeringsjaar en een kenteken. Dit is dus het bewijs dat uw scootmobiel verzekerd is. Voor handhavers het bewijs dat de scootmobiel dus verzekerd is en het bonnenboekje in de zak mag blijven.

Verzekeraars
Er zijn niet veel verzekeraars die scootmobielen verzekeren. Er zijn er enkele die zich hierin gespecialiseerd hebben. Gelukkig hoeft u niet zelf op zoek naar deze verzekeraars. Wij zijn ‘verbonden bemiddelaar’ van ENRA verzekeringen en wij mogen zodoende (brom)fietsverzekeringen en scootmobielverzekeringen afsluiten. Als u de verzekering via ons afsluit ontvangt u 5% korting op de premie (ex. assurantiebelasting).